Poster Wageningen Conference on Applied Soil Science

Voor deze driejaarlijks terugkerende bodemkundige conferentie, die in 2011 voor de eerste keer in Wageningen gehouden werd, heb ik de visuele identiteit ontworpen. Het congres draait om het belang van bodemkundige kennis bij het aanpakken van mondiale problemen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. Hiernaast de poster ter aankondiging van en uitnodiging voor deelname aan de conferentie.

In opdracht van: Alterra

© 2013 - Harmen Mol | Alle rechten voorbehouden.