Proefschrift dr. Michel Nelwan

Dit proefschrift bevat het resultaat van zeven jaar noeste arbeid aan een ingewikkeld neuropsychologisch onderzoek over werkgeheugen en getalbegrip bij kinderen. In opdracht van dr. Michel Nelwan heb ik de omslag en het binnenwerk vormgegeven.

In opdracht van: dr. Michel Nelwan

© 2021 - Harmen Mol | Alle rechten voorbehouden.