Logo Huisartsenpraktijk Westkapelle

De klant wilde het logo baseren op het Zuiderhoofd, de vuurtoren van Westkapelle, in combinatie met een esculaap. Ik heb een beeldmerk ontworpen waarin het Zuiderhoofd omwikkeld is door een gestileerde weergave van de slang. Op die manier blijft de herkenbaarheid van de toren behouden en onderscheidt het beeldmerk zich visueel van andere logo’s waarin de esculaap gebruikt wordt. Bij het stileren van het beeldmerk heb ik gezocht naar de juiste mix tussen eenvoud en herkenbaarheid. Daarnaast heb ik ervoor gezorgd dat alle vormen goed reproduceerbaar blijven op klein formaat. Bij het stileren van de slang heb ik gebruik gemaakt van diagonale lijnen onder een hoek van 45°. Dezelfde hoek die vaak in de toren voorkomt. Bijvoorbeeld op elk punt waar de toren smaller wordt. Dit zorgt voor een beeld dat optisch in balans is.

In opdracht van: Huisartsenpraktijk Westkapelle

© 2013 - Harmen Mol | Alle rechten voorbehouden.