Huisstijl Fundamental Coaching

Fundamental Coaching tracht leidinggevenden bekwamer te maken door het bieden van inzicht in de fundamentele processen die de bouwstenen vormen van de menselijke factor. De kubusvorm verwijst naar die bouwstenen. Op verzoek van de klant is gebruik gemaakt van analoge roodtinten.

In opdracht van: Fundamental Coaching

© 2013 - Harmen Mol | Alle rechten voorbehouden.