Roll-up banners Wageningen Conference on Applied Soil Science

Voor deze driejaarlijks terugkerende bodemkundige conferentie, die in 2011 voor de eerste keer in Wageningen gehouden werd, heb ik de visuele identiteit ontworpen. Het congres draait om het belang van bodemkundige kennis bij het aanpakken van mondiale problemen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. De conferentie was onderverdeeld in vijf thema’s. Voor elk thema heb ik een roll-up banner ontworpen.

In opdracht van: Alterra

© 2013 - Harmen Mol | Alle rechten voorbehouden.